Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Tjänster

Kunden i sekunden

Anna Rosen

Vi hjälper dig hitta nya lönsamma affärer

Genom att se bortom normen och sätta nya kunder i centrum av ditt företags affärsstrategi, produktutveckling och marknadsföring hjälper vi dig hitta nya lönsamma affärer. Vi arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv och har med oss kunden i alla steg – från produktutveckling och marknadsföring till sälj och service.

Vad kan vi göra för er

– Analyser
Vi gör allt från övergripande till mer djupgående analyser. Vi visar på nuläge och möjliga vägar att gå vidare. Det kan vara att se en ny kundgrupp med affärpotential och ta reda på deras behov.  Det kan vara att se på lösningar genom användardriven innovation. Det kan vara att analysera hur en produkt eller tjänst skall säljas och tas till marknaden.
Vi har stor erfarenhet av att göra kundundersökningar där du går ner på djupet och kan få svar du inte trodde. För vi vet, att som man ropar får man svar.

– Projektledning
Vi har lång erfarenhet som projektledare. Från konceptuella projekt till produktutvecklingsprojekt. Vi gillar att ta fram demonstratorer för att få testa lösningar snabbt på marknaden samt få en tidig kommunikation.

Föreläsningar

Föreläsningar

Våra föreläsningar är ett populärt sätt att starta en konferens eller ett strategimöte. Det ger alla deltagare en gemensam referensbild och är ett enkelt sätt att få deltagarna att tänka utanför ramarna. Nedan ser du några teman på våra föredrag som vi självklart skräddarsydda efter behov:

– Innovation – addera utan att exkludera 
En föreläsning som syftar till att öka insikten och få ditt företag att se möjligheter i att rikta sig till nya kundgrupper. Utan att tappa de gamla.

– Inspirationsföredrag – alla kunder är inte vita medelålders män
Vi tar vårt avstamp i vår sk tjejkonceptbil YCC och tittar på några nya, snabbväxande och köpstarka kundgrupper. Vi ger exempel från olika branscher och länder på hur man kan arbeta med dessa frågor i så väl B2B som B2C.

– Från ”Tjejkonceptbilen” YCC till metoden LASS
Vad var det vi gjorde och hur kan man applicera kunskapen vi lärde oss under vår tid på Volvo Personvagnar in i andra branscher. Lär dig om produktutvecklings 1.0.1 vår LASS metod. Hur du stegvis analyserar din bransch och uppmärksammar möjlighet för innovationer med nya kundgrupper i fokus. Med LASS får du får kundfokus igenom hela processen.

– Hur man får fler flickor att välja teknikspåret?
En hel- eller halvdags workshop om kvinnligt och manligt i teknikens värld. Är det okej att måla Hello Kitty på sin Ferrari? Vem kan nämna tre uppfinningar som kvinnor gjort+ Hur kommer det sig att alla förpackningar har ett så tydligt genusperspektiv i sitt formspråk? Produktutveckling eller produktinveckling? Denna workshop funkar för så väl studenter som lärare och företag.

För skräddarsydd föreläsning och workshop eller offert – kontakta oss här.

%d bloggare gillar detta: